نویسنده = بشارتی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تطبیقی مولفه‌های میثاق غلیظ در آیات 15-7 سوره احزاب از دیدگاه مفسران فریقین

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-27

سیده راضیه پورمحمدی؛ زهرا بشارتی