نویسنده = خلجی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی مباحث کار و اشتغال با آموزه‌های قرآن و حدیث

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-87

زهره اخوان مقدم؛ فاطمه خلجی