نویسنده = زهره اخوان مقدم
مطالعه تطبیقی آراء تفسیری مغنیه و سیدقطب در موضوع وجوه اعجاز قرآن کریم

دوره 8، شماره 1، تیر 1402، صفحه 72-95

زهره اخوان مقدم؛ فاطمه حسینی فهرجی


بررسی تطبیقی اقسام توحید و مسئله رویت خدا ازمنظر علامه طباطبایی و شنقیطی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 9-27

زهره اخوان مقدم؛ سیدمجید نبوی؛ راضیه سعادتی


مطالعه تطبیقی مباحث کار و اشتغال با آموزه‌های قرآن و حدیث

دوره 3، شماره 5، مرداد 1397، صفحه 61-87

زهره اخوان مقدم؛ فاطمه خلجی