نویسنده = کاظم زاده، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی_ تحلیلی شخصیت پردازی حضرت یعقوب ( ع) در قرآن و عهدین

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1398، صفحه 91-122

فاطمه کاظم زاده؛ فائزه اسدی