بررسی تطبیقی محورهای چالشی آیه‌ی "وارثان کتاب" با تأکید بر آرای تفسیری آیت الله جوادی آملی دامت برکاته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علمی-تربیتی علوم قرآن و حدیث، جامعه المصطفی(ص)، قم، ایران

2 طلبه سطح 4 رشته تفسیر تطبیقی، جامعه الزهرا، قم، ایران

چکیده

بروز نقطه نظرهای متفاوت از سوی مفسران فریقین در جهت تفسیر آیه 32 سوره‌ی فاطر، حاکی از چالشی بودن فهم فرازهای مختلف آن است. نوشتار حاضر که به شیوه‌ی اسنادی و روش تحلیلی- توصیفی تدوین یافت؛ ضمن بیان دیدگاه آیت الله جوادی آملی زیدعزه در جهت تفسیر این آیه، نگرش‌های مفسران فریقین را نیز در این راستا مورد واکاوی قرار می‌دهد. طبق نتیجه‌ی تحقیق، معظم له معتقد است : مراد از «کتاب»، قرآن، و مقصود از «وارثان کتاب»، "الَّذینَ اصْطَفَیْنا" هستند که دارای سه طایفه‌ی: "ظالِمٌ لِنَفْسِهِ"، "مُقْتَصِدٌ" و "سابِقٌ بِالْخَیْراتِ" می‌باشند. "ظالِمٌ لِنَفْسِهِ" افراد غیر عارف به امام و هوامحور و"مُقْتَصِدٌ" عارف به حقِ امام و قلب محور و " سابِقٌ بِالْخَیْراتِ" پیشگامانی هستند که همواره بر محور اراده‌ی خدای سبحان حرکت می‌کنند. اینان مراحل کمال انسان را به سلامت طی کرده و به مرحله‌ی امامت متقین نائل آمده‌اند. ایشان ائمه‌ی اطهار را مصداق "سابق بالخیرات" و بالاصاله میراث دار قرآن می‌دانند که بقیه‌ی امت هم در پرتو علم آنان از قرآن کریم بهره می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the challenging axes of the verse "Heirs of the Book" with an emphasis on the interpretation opinions of Ayatollah (Javadi Amoli (Damet Barakate)

نویسندگان [English]

  • saied hosein Shafieidarabi 1
  • nadereh rahiminezhad qareaghaj 2
1 Associate Professor of Scientific-Educational Department of Qur'anic and Hadith Sciences, Al-Mustafa Community, Qom, Iran
2 Level 4 student of comparative interpretation, Al-Zahra community, Qom, Iran
چکیده [English]

The emergence of different points of view from the commentators of Fariqin regarding the interpretation of verse 32 of Surah Fatir indicates that it is a challenge to understand its various passages. The present article, which was compiled in a documentary and analytical-descriptive way; While expressing the opinion of Ayatollah Javadi Amoli Zaidzeh regarding the interpretation of this verse, he also analyzes the views of foreign commentators in this regard. According to the results of the research, His Holiness believes that the meaning of "the book" is the Qur'an, and the meaning of "the inheritors of the book" is "those who have resigned", which has three types: "the oppressors of the soul", "the prudent" and "the former". They are benevolent. "Sabi q belkherat" are the pioneers who always move on the axis of the will of God Almighty. They have passed the stages of human perfection safely and have reached the stage of pious Imamate. They consider the imams of Athar to be the predecessors of the Qur'an and the rest of the Ummah benefit from their knowledge in the light of their knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the inheritors of the Book
  • "Istafah"
  • "Operator of the soul"
  • "Mukhtased"
  • "Sabiq in the benevolent". "Ayatollah Javadi Amoli"