«بررسی تطبیقی چیستی «تاویل» از دیدگاه آیت الله جوادی آملی وآیت الله معرفت»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، مشهد، ایران

2 طلبه سطح 4 رشته تفسیر تطبیقی، جامعة الزهرا (س)، قم، ایران

چکیده

واژه «تاویل» در قرآن به معانی مختلف به کار رفته است و اکثر مفسرین ذیل آیه هفت سوره آل عمران به معنا شناسی آن پرداخته اند . این مقاله با هدف بررسی تطبیقی دیدگاه علامه جوادی و آیت الله معرفت درباره چیستی «تاویل» به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است و به این نتیجه رسیده است که: هر دو مفسر تاویل را به «ارجاع و بازگشت » معنا کرده اند. منتها محل ارجاع هر کدام متفاوت هست و بنابر این هر یک از ایشان معنای متفاوتی از چیستی تاویل در قرآن ارائه داده‌اند. با وجود اینکه در اکثر نوشته هایشان هر دو معتقدند همه آیات قرآنی دارای تاویل هستند. اما ایت الله معرفت تاویل را مقابل تفسیر و معنایی که خلاف ظاهر آیه هست می داند اما علامه جوادی تاویل را حقیقت عینی خارجی می داند؛ به نظر ایشان تاویل آیات قرآن، رسیدن از راه مثال به ممثل می داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Comparative Study of" تاویل " from the viewpoint of Ayatollah Javadi and Ayatollah marefat

نویسندگان [English]

  • Mohammad Fatehi 1
  • masoomeh ghaffari 2
1 Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Holy Quranic Sciences and Education University, Mashhad, Iran
2 Level 4 student of comparative interpretation, Al-Zahra University (S), Qom, Iran
چکیده [English]

The term "Tawil" has been used in the Qur'an with different meanings, and most of the commentators have studied its semantics under the seventh verse of Al-Imran. This article is organized with the aim of comparative analysis of Allameh Javadi and Ayatollah Marafet about the meaning of "Tawil" in a descriptive-analytical method and has concluded that: both commentators have defined Tawil as "referring and returning", but the place Reference each. Each one is different and each of them has presented a different meaning of what t'awil is in the Qur'an.
Although in most of their writings, both of them believe that all Quranic verses have interpretation, Ayatollah considers the knowledge of interpretation as opposed to interpretation and the meaning that is contrary to the appearance of the verse, but Allameh Javadi considers interpretation as an external objective truth; According to him, the interpretation of the Qur'anic verses is to reach the representation through examples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Tafsir"
  • "Tawil"
  • "Batan"
  • "objective and external truth"
  • "Ayatollah Javadi"
  • "Ayatollah Marafat"