بررسی تطبیقی مسئله رؤیت خداوند از دیدگاه تفسیری مفسران امامیه و عامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه معارف اسلامی دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه پیام نور، ساوه، ایران

3 استادیار دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، قم، ایران

چکیده

بحث رؤیت خداوند متعال از دیرباز میان اندیشمندان مسلمان مورد مناقشه بوده است. اینکه آیا می‌توان خداوند را با چشمان ظاهری در دنیا و آخرت دید یا نه مورد اختلاف است. یکی از آیاتی که موافقین و مخالفین رؤیت برای اثبات ادعای خویش به آن استدلال کرده‌اند آیه ۱۰۳ سوره انعام است. موافقین استدلال می‌کنند، این آیه در مقام مدح پروردگار است و مدح در صورتی صدق می‌کند که او بالذات دیدنی باشد، و لفظ «أَبصار» در آیه با صیغه جمع آمده؛ یعنی تمام چشم‌ها او را نمی‌بینند و مفهوم مخالف آن این است که بعضی از چشم‌ها می‌توانند او را ببینند. همچنین خداوند در آخرت حس ششمی را برای انسان می‌آفریند که با آن خدا را ببیند. در مقابل مخالفین رؤیت هم استدلال کرده‌اند؛ باتوجه‌به آیات قبل و فراز آخر آیه، دیده نشدن خداوند متعال با چشم سر، در واقع مدح خداوند است. همچنین ادراک چون با لفظ ابصار قرین است، به معنای رؤیت است و آیه این نوع رؤیت را انکار کرده است. به باور ما این آیه به‌صراحت رؤیت ظاهری خداوند را نفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the issue of seeing God from the interpretive perspective of Imami and popular commentators

نویسندگان [English]

  • ali nasiri 1
  • Abbas Hakimi 2
  • Ali Malekiasl 3
  • Hojat shahbazi Myanrod 4
1 Professor, Department of Islamic Studies, University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor at Payam Noor University, Saveh, Iran
3 Assistant Professor Payam Noor University, Tehran, Iran
4 PhD student in Islamic Studies, Payam Noor University, Qom, Iran
چکیده [English]

The issue of seeing God Almighty has long been disputed among Muslim thinkers. Whether it is possible to see God with external eyes in this world and the hereafter is a matter of dispute. One of the verses that the proponents and opponents of vision have argued to prove their claim is verse 103 of Surah An'am. Those who agree argue that this verse is a praise of the Lord, and the praise applies if he is indeed a sight, and the word "absar" in the verse is combined with a verb; It means that all eyes do not see him and the opposite meaning is that some eyes can see him. Also, in the hereafter, God will create a sixth sense for man to see God. Opponents of vision have also argued; According to the previous verses and the last paragraph of the verse, not seeing God Almighty with the eyes of the head is actually a praise of God. Also, perception, because it is related to the word Absar, means vision, and the verse has denied this type of vision. In our opinion, this verse clearly denies the appearance of God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verse 103: Reward
  • external vision
  • possibility of vision
  • refusal to see
  • heart vision