«بررسی تطبیقی چیستی «تاویل» از دیدگاه آیت الله جوادی آملی وآیت الله معرفت»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سطح۴ تفسیر تطبیقی جامعه الزهرا(س)

چکیده

واژه «تاویل» در قرآن به معانی مختلف به کار رفته است و اکثر مفسرین ذیل آیه هفت سوره آل عمران به معنا شناسی آن پرداخته اند . این مقاله با هدف بررسی تطبیقی دیدگاه علامه جوادی و آیت الله معرفت درباره چیستی «تاویل» به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است و به این نتیجه رسیده است که: هر دو مفسر تاویل را به «ارجاع و بازگشت » معنا کرده اند. منتها محل ارجاع هر کدام متفاوت هست و بنابر این هر یک از ایشان معنای متفاوتی از چیستی تاویل در قرآن ارائه داده‌اند. با وجود اینکه در اکثر نوشته هایشان هر دو معتقدند همه آیات قرآنی دارای تاویل هستند. اما ایت الله معرفت تاویل را مقابل تفسیر و معنایی که خلاف ظاهر آیه هست می داند اما علامه جوادی تاویل را حقیقت عینی خارجی می داند؛ به نظر ایشان تاویل آیات قرآن، رسیدن از راه مثال به ممثل می داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Comparative Study of" تاویل " from the viewpoint of Ayatollah Javadi and Ayatollah marefat

نویسنده [English]

  • masoomeh ghaffari
Level 4 comparative interpretation of Al-Zahra community
چکیده [English]

The word "Tawil" is used in the Quran with different meanings, and most of the commentators under the seventh verse of Al-Imran have studied its semantics. This article aims to compare the views of Allameh Javadi and Ayatollah Marafet about what "interpretation" is, organized in a descriptive-analytical way and came to the conclusion that: both commentators have interpreted tawil as "referring and returning", but the place of reference of each Which one is different and therefore each of them has presented a different meaning of what tawil is in the Qur'an. Although in most of their writings, both of them believe that all Quranic verses have interpretation, but Ayatollah considers the knowledge of interpretation as opposed to interpretation and the meaning that is contrary to the appearance of the verse, but Allameh Javadi considers interpretation as an external objective truth; According to him, the interpretation of the Qur'anic verses is to reach the representation through examples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Tafsir"
  • "Tawil"
  • "Batan"
  • "objective and external truth"
  • "Ayatollah Javadi"
  • "Ayatollah Marafat"