بررسی آرای تفسیری آیت‌الله جوادی آملی در نقد و تحلیل مستشرقان دینی در رابطه با خاستگاه قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مرکز پژوهشی حوزه‌ی علمیّه‌ی استان همدان

چکیده

قرآن کریم آخرین و کامل‌ترین کتاب هدایت و نسخه‌ی سعادت همه‌ی بشر است. حقیقت قرآن بسان نوری است که از منبع لایزال علوم الهی سرچشمه می‌گیرد تا زندگی آدمیان را روشن کند. پژوهش درباره‌ی اسلام و قرآن از جمله موضوعاتی است که به صورت آکادمیک، در دو سده‌ی اخیر مورد توجّه مستشرقان بوده است. یکی از محورهایی که مستشرقان دینی درباره‌ی آن آثاری را پدید آورده‌اند، خاستگاه قرآن است. پیش فرض بسیاری از آنان این است که قرآن اثری بشری بوده و از آموزه‌ها و گزارش‌های تاریخی قبل از خود استفاده کرده است. با این حال همه‌ی مستشرقان در این‌باره یکسان نمی‌اندیشند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخی است که بیان کند نقد و تحلیل آرای مستشرقان دینی پیرامون خاستگاه قرآن، بر اساس آرای تفسیری آیت‌الله جوادی به چه صورت می‌باشد؟ پژوهش با شیوه‌ی توصیفی و تحلیلی به بیان این مسأله پرداخته، که بر اساس آن، مشخّص شد که اهمّ نظرات درباره‌ی خاستگاه قرآن از دیدگاه مستشرقان، بشری یا غیر بشری بودن آن است، شش منبع برای خاستگاه بشری و سه منبع برای خاستگاه غیر بشری قرآن ارائه شده است. در مقاله‌ی حاضر پس از ذکر آرای مستشرقان دینی پیرامون خاستگاه قرآن، ابتدا حقیقت وحی از دیدگاه آیت‌الله جوادی تبیین گردیده و آن‌گاه نقد و تحلیل آرای مستشرقان از دید این عارف فرهیخته بررسی شده و الهی و وحیانی بودن خاستگاه قرآن اثبات شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Interpretive Opinions of Ayatollah Javadi Amoli on the Critique and Analysis of Religious Orientalists in Relation to the Origin of the Qur'an

نویسنده [English]

  • roghayeh khalili
Researcher of the Research Center of the Theological Seminary of Hamadan Province
چکیده [English]

Research on Islam and the Qur'an is one of the topics that has been academically considered by Orientalists in the last two centuries to clarify the human condition. One of the axes on which religious Orientalists have created works is the origin of the Qur'an. Many of them assume that the Qur'an is a human work and has used historical teachings and reports before it. However, not all Orientalists think the same way. The present study seeks an answer that states what is the critique and analysis of the views of religious Orientalists about the origin of the Qur'an, based on the interpretive views of Ayatollah Javadi? The research has expressed this issue in a descriptive and analytical way, based on which it has been determined that the most important opinions about the origin of the Qur'an from the point of view of Orientalists are whether it is human or inhuman، Six sources for the human origin and three sources for the non-human origin of the Qur'an are presented. In the present article, after mentioning the views of religious Orientalists about the origin of the Qur'an, first the truth of revelation from the point of view of Ayatollah Javadi is explained and Then the critique and analysis of the views of Orientalists from the point of view of this educated mystic has been examined and the divinity and revelation of the origin of the Qur'an has been proved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpretive votes Javadi
  • Religious Orientalists
  • The views of religious Orientalists
  • Origin of the Quran
  • Revelation of the Quran