نقد تحلیلی آراء مستشرقان درباره اصحاب کهف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سطح چهار رشته تفسیر تطبیقی جامعه الزهرا قم - ایران

2 کارشناس ارشد ارتباطات و طلبه سطح درس خارج و مشغول تدوین رساله سطح4

چکیده

خداوند متعال در قرآن کریم برای رساندن مقصود خود به مخاطبین به کرات از قصه و داستان بهره برده است. یکی از داستان‌هایی که در قرآن کریم مطرح شده است، داستان اصحاب کهف است.
مستشرقانی که به تحلیل قرآن کریم، از جمله داستان اصحاب کهف پرداخته‌اند، نظریات متفاوتی را در مورد این داستان مطرح نموده‌اند. تحلیل‌های متفاوت خاورشناسان در مورد داستان اصحاب کهف انگیزه‌ای ایجاد کرد که در این پژوهش به این پرسش پاسخ داده شود که مستشرقین در مورد داستان اصحاب کهف چه نظریاتی را مطرح کرده‌اند؟ البته این نظریه‌ها با روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد انتقادی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
برخی از خاورشناسان این داستان را اسطوره و برخی دیگر آن را برگرفته از واقعیت و برخی آن را برگرفته از قصه‌های مسیحیان دانسته‌اند و این تفاوت رویکردشان نسبت به داستان اصحاب کهف منجر شده است که پیام‌های متفاوتی را از آیات برداشت کنند و برداشت‌های ناصوابی نیز داشته باشند. در این پژوهش ضمن مردود شمردن دیدگاه اسطوره انگاری داستان اصحاب کهف، روشن می‌گردد که حضرت رسول‌الله ص این داستان را از مسیحیان نقل نکرده است؛ بلکه مسیحیان این داستان را که بر اساس واقعیت است، به خاطر رسیدن به اهداف شبهه ناک خود، تحریف کرده و در میراث دینی‌شان وارد کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical criticism of Orientalists' opinions about the Companions of the Cave

نویسندگان [English]

  • Akram sadat Seyyedi 1
  • Seyad mohammad Alavizade 2
1 Student of the fourth level of comparative interpretation of Al-Zahra Society of Qom - Iran
2 Master of Communication and student level level and engaged in compiling a level 4 dissertation
چکیده [English]

In the Holy Qur'an, God Almighty has used stories many times to convey his purpose to the audience. One of the stories mentioned in the Holy Quran is the story of the Companions of the Cave.
Orientalists who have analyzed the Holy Quran, including the story of the Companions of the Cave, have put forward different opinions about this story. The different analyzes of orientalists about the story of the Companions of the Cave created an incentive to answer the question in this research, what theories have the Orientalists put forward about the story of the Companions of the Cave? Of course, these theories are discussed with a descriptive-analytical method and with a critical approach.
Some orientalists have considered this story to be a myth, others have taken it from reality, and some have taken it from the stories of Christians, and this difference in their approach to the story of the Companions of the Cave has led them to take different messages from the verses and have incorrect perceptions. . In this research, while rejecting the mythological view of the story of the Companions of the Cave, it becomes clear that the Prophet did not narrate this story from the Christians; Rather, Christians have distorted this story, which is based on reality, in order to achieve their dubious goals and have included it in their religious heritage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Companions of the Cave
  • Orientalist
  • Myth