نقش عقل در تفسیر آیات شفاعت از منظر آیت‌الله جوادی آملی و رشید رضا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته تفسیر تطبیقی، جامعة الزهرا (س)، قم، ایران

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران

چکیده

نقش و کارکرد عقل در فهم و تفسیر قرآن کریم مورد اختلاف مفسران است. برخی منکر کارکردهای عقل در تفسیر و فهم آیات قرآن هستند و برخی آن را قبول دارند. آیت‌ الله جوادی آملی و رشید رضا ازجمله مفسرانی هستند که از عقل در فهم آیات بهره برده‌اند. از جمله آیات چالش‌ برانگیزی که این دو مفسر برای تفسیر آن‌ها از عقل استفاده کرده‌اند، آیات شفاعت است؛ اما با توجه به مبانی و پیش‌ فرض‌ های متفاوت از حقیقت و ماهیت شفاعت، نتیجه‌ای که به دست آورده‌اند کاملاً متضاد است. یکی شفاعت را با استفاده از عقل منکر و دیگری آن را اثبات کرده است؛ بنابراین در پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای به مقایسه تطبیقی دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم و رشید رضا در تفسیر المنار در مورد نقش و کارکردهای عقل در تفسیر آیات شفاعت در قرآن کریم پرداخته می‌ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of reason in interpreting the verses of intercession from the perspective of Ayatollah Javadi Amoli and Rashid Reza

نویسندگان [English]

  • Akram sadat Seyyedi 1
  • Seyed Mohammad Nagheb 2
1 Level 4, Comparative Tafsir, Al-Zahra Society, Qom, Iran
2 Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, University of Holy Quranic Sciences and Education, Qom, Iran
چکیده [English]

The role and function of reason in understanding and interpreting the Holy Quran is disputed by commentators. Some deny the functions of the intellect in interpreting and understanding the verses of the Qur'an, and some accept it. Ayatollah Javadi Amoli and Rashid Reza are among the commentators who have used reason in understanding the verses. Among the challenging verses that these two commentators have used reason to interpret are the verses of intercession; But given the different principles and presuppositions of truth and the nature of intercession, the result they have obtained is quite contradictory. One has denied intercession by using reason and the other has proved it; Therefore, in the present study, with a descriptive and analytical method and a library study, a comparative comparison of the views of Ayatollah Javadi Amoli in the interpretation of Tasnim and Rashid Reza in the interpretation of Al-Manar about the role and functions of reason in interpreting verses of intercession in the Holy Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intercession
  • intellect
  • interpretation
  • interpretation of Al-Manar
  • interpretation of Tasnim