نقد شبهه دکتر مجتهد شبستری مبنی بر بشری بودن قرآن کریم با تکیه بر آراء آیت الله جوادی آملی (دام عزه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

تفسیر و علوم قرآن،جامعه الزهرا(س)، قم

چکیده

مجتهد شبستری با نگاهی نو‌اندیشانه که برآمده از هرمنوتیک فلسفی است مدعی است قرآن هم از جهت لفظ و هم از جهت معنا کلام پیامبر است؛ زیرا اگر قرآن کلام خدا باشد برای بشر قابل فهم نیست. در مقابل آیت الله جوادی آملی پاسخ های فراوانی به چنین دیدگاهی داده است؛ زیرا بی پاسخ ماندن این شبهه اعجاز قرآن را زیر سؤال برده، به انکار نبوت و در پی آن به هدم دین می انجامد. پژوهش پیش رو با روشی داده بنیان به شیوه توصیف و تحلیل، مدعای شبستری را با ذکر ادله آن بیان نموده و با تکیه بر آراء آیت الله جوادی آملی به نقد آن پرداخته و به این نتیجه رسیده است که بی پاسخ ماندن تحدّی قرآن از مهمترین شواهد حاکی از ابطال این شبهه است.کلید واژگان: شبهه قرآنی، محصول وحی، قرآن کلام خدا، بشری بودن قرآن، قرآن کلام پیامبر، آیت الله جوادی آملی، دکتر مجتهد شبستری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

criticism doubt Dr. Mojtahed Shabestari

نویسنده [English]

 • Ameneh Shahbazi
tafsir & olom quranT jamea tozzahraT Qom
چکیده [English]

Mujtahid Shabestari, with a modernist view that comes from philosophical hermeneutics, claims that the Qur'an is both the word and the meaning of the words of the Prophet; Because if the Qur'an is the word of God, it is incomprehensible to human beings. Ayatollah Javadi Amoli, on the other hand, has given many answers to such a view; Because leaving this doubt unanswered calls into question the miracle of the Qur'an, leads to the denial of prophecy and, consequently, to the destruction of religion. The present research, using a data-based method of description and analysis, has expressed Shabestari's claim by mentioning its arguments and has criticized it based on the views of Ayatollah Javadi Amoli and has come to the conclusion that the unanswered challenge of the Qur'an is one of the most important evidences. Indicates the refutation of this suspicion.Keywords: Quranic Doubt, Quran, Word of God, Humanity of Quran, Ayatollah Javadi Amoli, Dr. Mojtahed Shabestari.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Doubt"
 • Quran"
 • Humanity"
 • Javadi"
 • "
 • Shabestari"
 • تاریخ دریافت: 24 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 28 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 28 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 28 اردیبهشت 1401