ویژگی‌های جامعه اخلاقی ایده آل از منظرآیت الله جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم قرآنی خمین

2 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

3 دانشگاه میبد

چکیده

انسان موجودی اجتماعی است و به صورت مستمر با اجتماع، ارتباطی جدایی ناپذیر دارد. حفظ و سلامت این روابط، در سایه سار اخلاق اجتماعی و جامعه اخلاقی ایده­آل، مستلزم تبیین اهداف و ارکان و ویژگی­های ایده­آل برای این جامعه اخلاقی است. در نوشتار حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی، آراء علامه جوادی آملی در زمینه­ی اهداف و ارکان این جامعه مطلوب تبیین شده و سپس هریک از این ویژگی­ها، با براهین نقلی مطرح شده در نظرات علامه، مطرح شده است. از منظر علامه جوادی آملی، جامعه­ای که تحت عنوان جامعه مطلوب خوانده می­شود، با اجرای قوانین و ضوابط و تحت رهبریت صالح در جامعه، ارتباطات اعضای آن به صورت مسالمت­آمیز و همراه با اخلاق صورت خواهد گرفت. چنین جامعه­ای دارای ویژگی­هایی مهم همچون: اقتصاد اسلامی، وحدت، عدالت محوری، امر به معروف و نهی از منکر، تقوا و اخلاق اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم

  1.  پاینده، ابوالقاسم (1363): «نهج الفصاحه»، مترجم: غلامحسین مجیدی خوانساری، قم: انتشارات انصاریان، چاپ  پنجم.
  2.  جوادی آملی، عبدالله (1397): «تفسیر تسنیم- جلد 4و7»، قم: اسراء، چاپ نهم.
  3.  جوادی آملی، عبدالله (1398): «تفسیر تسنیم- جلد 2و3 و 5 و 9 و 15و 17و 26»، قم: نشر اسراء، چاپ ششم.
  4. جوادی آملی، عبدالله (1372): «اسرار عبادات»، قم: انتشارات الزهرا، چاپ چهارم.
  5. جوادی آملی، عبدالله (1397): «هدایت در قرآن»، قم: انتشارات اسراء، چاپ هفتم.
  6. جوادی آملی، عبدالله (1390): «جامعه در قرآن»، قم: انتشارات اسراء، چاپ سوم.
  7. جوادی آملی، عبدالله و محمدرضا مصطفی پور (1386): «انتظار بشر از دین»، قم: انتشارات اسراء، چاپ چهارم.
  8. جوادی آملی، عبدالله (1398): «ولایت فقیه وعدالت»، قم: انتشارات اسراء، چاپ بیستم.
  9. جوادی آملی، عبدالله (1395): «تفسیرتسنیم- ج1»، قم: انتشارات اسراء، چاپ دوازدهم.
  10. جوادی آملی، عبدالله (1399): «ادب فنای مقربان»، قم: انتشارات اسراء، چاپ سیزدهم.
  11. جوادی آملی، عبدالله (1394): «ادب فنای مقربان»، قم: انتشارات اسراء، چاپ دهم.
  12. جوادی آملی، عبدالله (1369): «کرامت در قرآن»، قم: مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ سوم.
  13. جوادی آملی، عبدالله (1397): «نسیم اندیشه، دفتر سوم»، تحقیق سید محمود صادقی، قم: انتشارات اسراء، چاپ چهارم.
  14. جوادی آملی، عبدالله (1372): «شریعت در آینه معرفت»، قم: مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ اول.
  15. جوادی آملی، عبدالله (1397): «قرآن در قرآن»، قم: انتشارات اسراء، چاپ چهاردهم.
  16. خمینی، روح الله (1378): «صحیفه امام»، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ پنجم.
  17. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد (1384ق): «مفردات الفاظ القرآن»، بیروت: انتشارات ذوی القربی، چاپ سوم.
  18. سیدی نیا، سید اکبر (1376): «خلافت الهی با تاکید بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی»، فصلنامه قبسات، شماره4 ، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی.
  19. طبرسی، فضل بن حسن (536ق): «مجمع البیان»، بیروت: انتشارات دارالمعرفه، چاپ چهارم.
  20. طوسی، محمدبن حسن (1388): «امالی»، ترجمه صادق حسن زاده، قم: انتشارت اندیشه هادی، چاپ اول.
  21. عمید، حسن (1376): «فرهنگ عمید»، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ دهم.
  22.  فلسفی، محمد تقی (1366): «اخلاق از نظر همزیستی و ارزش های انسانی»، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ ششم.
  23.  فیض الاسلام، سیدرضی (1385): «نهج البلاغه»، ترجمه علی­اصغر فقیهی، قم: انتشارات آیین دین، چاپ اول.
  24. کلینی، محمدبن یعقوب (1382ق): «اصول کافی»، بیروت: مؤسسه الوفا، چاپ اول.
  25. کلانتری، عبدالحسین (1359): «بررسی مساله اجتماعی از دیدگاه محمدباقرصدر»، دوفصلنامه علمی پژوهشی متفکران مسلمان.
  26. مکارم شیرازی،ناصر (1377): «اخلاق در قرآن»، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ اول.
  27. مجلسی، محمدباقر (1103ق): «بحارالأنوار»، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ اول.
  28. میر احمدی، منصور (1390): «مردم سالاری دینی در اندیشه آیت الله جوادی آملی»، نشریه حکمت اسراء، شماره 3، انتشارات اسراء.
  29. مجتبی زاده، علی (1389): «نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت از منظر آیت الله جوادی آملی»، نشریه حکومت اسلامی، سال پانزدهم، شماره1، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.