بررسی تطبیقی دیدگاه‌های مختلف درمورد واژه‌ی «بیّنه» با رویکرد معناشناسیِ مکتب بُن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک، دانشکده علوم انسانی، الهیات، علوم قرآن و حدیث.

2 گروه آموزشی حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد شهرستان دورود

3 علوم قرآن و حدیث، گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک

چکیده

واژگان، علاوه بر این­که در درون متن، معناهای مختلفی به خود می­گیرند، در گذر زمان نیز دچار تحوّلات معنایی می­شوند و در علوم مختلف در اطلاحات گوناگونی به کار می­روند. یکی از این واژگان «بیّنه» است.
فقدان پژوهشی مستقل درمورد واژه­ی «بیّنه»، نگارنده را بر آن داشت تا توسط علم معناشناسی براساس مکتب بُن، به تحلیل و تبیین این واژه بپردازد. پس از بررسی­های به­عمل آمده، نگارنده به این نتیجه رسید که درمورد معنای لغوی این کلمه، اتّفاق­نظر وجود دارد؛ اما درمورد معنای اصطلاحی آن در علوم مختلف تعاریف گوناگونی ارائه شده است. با بررسی همنشین­های این کلمه در قرآن کریم می­توان نتیجه گرفت که «بیّنه» فقط به مرسلین داده می­شود تا به­ وسیله­ی آن، اختلافی را ازبین ببرند که مردم در دین و پرستش خداوند متعال داشتند. از طرفی با بررسی جانشین­های آن می­توان نتیجه گرفت که «بیّنه»؛ گسترده­تر از معجزه، زیرمجموعه­ی «آیه»، عام­تر از «برهان» و مجزّای از «سلطان مبین» است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات