تعداد مقالات: 48

6. تحلیل تطبیقی مولفه‌های میثاق غلیظ در آیات 15-7 سوره احزاب از دیدگاه مفسران فریقین

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-27

سیده راضیه پورمحمدی؛ زهرا بشارتی


10. بررسی انتقادی الوهیت پنداری مسیح از منظر قرآن و عقل

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-54

علی اصغر فیضی پور


11. بررسی تطبیقی مشروعیت قدرت، در تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-60

ابوطالب آدینه وند؛ خلیل پروینی


12. مطالعه تطبیقی آرای امام خمینی و آیت‌الله جوادی آملی در تمایز یا همسانی «نفس» و «روح»

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-56

زهره اخوان مقدم؛ عاطفه ایزدپناهی


17. بررسی تطبیقی حرمت نوشیدن شراب در قرآن کریم و عهدین

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-81

روشنک کاظمی مقدم؛ داود کمیجانی


18. بررسی و نقد دیدگاه آبراهام مزلو در مورد خودشکوفایی با تاکید بر منابع اسلامی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 57-78

سید محمد حسین میری؛ فضل الله خادمی افضل


19. مطالعه تطبیقی مباحث کار و اشتغال با آموزه‌های قرآن و حدیث

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-87

زهره اخوان مقدم؛ فاطمه خلجی


21. تجلی ادعیه قرآنی در مناجات خمسه عشر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-95


24. بررسی تطبیقی قرآن و تورات در نقل قصه حضرت یوسف(ع) از چاه تا رهائی از زندان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 79-100

زهره نریمانی؛ جعفر فیروزمندی بندپی


25. بررسی تحلیلی _ تطبیقی حکمت تکرار لفظی در سوره ی کافرون از نگاه فریقین

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-105

حسینعلی ترکمانی؛ محمد حسین موحدنیا