بررسی تطبیقی اقسام توحید و مسئله رویت خدا ازمنظر علامه طباطبایی و شنقیطی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 9-27

زهره اخوان مقدم؛ سیدمجید نبوی؛ راضیه سعادتی


بررسی انتقادی الوهیت پنداری مسیح از منظر قرآن و عقل

دوره 3، شماره 6، اسفند 1397، صفحه 29-54

علی اصغر فیضی پور


بررسی تطبیقی مشروعیت قدرت، در تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن

دوره 3، شماره 5، مرداد 1397، صفحه 31-60

ابوطالب آدینه وند؛ خلیل پروینی


ویژگی‌های جامعه اخلاقی ایده آل از منظرآیت الله جوادی آملی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 43-63

محمد مهدی کریمی نیا؛ زهرا شمس؛ مجتبی انصاری مقدم


بررسی تطبیقی حرمت نوشیدن شراب در قرآن کریم و عهدین

دوره 3، شماره 6، اسفند 1397، صفحه 55-81

روشنک کاظمی مقدم؛ داود کمیجانی


بررسی و نقد دیدگاه آبراهام مزلو در مورد خودشکوفایی با تاکید بر منابع اسلامی

دوره 4، شماره 7، مرداد 1398، صفحه 57-78

سید محمد حسین میری؛ فضل الله خادمی افضل


مطالعه تطبیقی مباحث کار و اشتغال با آموزه‌های قرآن و حدیث

دوره 3، شماره 5، مرداد 1397، صفحه 61-87

زهره اخوان مقدم؛ فاطمه خلجی