تعداد مقالات: 30
8. بررسی تطبیقی مشروعیت قدرت، در تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-60

ابوطالب آدینه وند؛ خلیل پروینی


13. مطالعه تطبیقی مباحث کار و اشتغال با آموزه‌های قرآن و حدیث

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-87

زهره اخوان مقدم؛ فاطمه خلجی


15. تجلی ادعیه قرآنی در مناجات خمسه عشر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-95


23. بررسی تطبیقی کاربرد و مفاهیم واژه عهد در قرآن و عهدین

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-122

محمد علی همتی؛ احمد جعفری؛ جواد جهانی