تعداد مقالات: 36
5. تحلیل تطبیقی مولفه‌های میثاق غلیظ در آیات 15-7 سوره احزاب از دیدگاه مفسران فریقین

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-27

سیده راضیه پورمحمدی؛ زهرا بشارتی


9. بررسی انتقادی الوهیت پنداری مسیح از منظر قرآن و عقل

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-54

علی اصغر فیضی پور


10. بررسی تطبیقی مشروعیت قدرت، در تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-60

ابوطالب آدینه وند؛ خلیل پروینی


15. بررسی تطبیقی حرمت نوشیدن شراب در قرآن کریم و عهدین

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-81

روشنک کاظمی مقدم؛ داود کمیجانی


16. مطالعه تطبیقی مباحث کار و اشتغال با آموزه‌های قرآن و حدیث

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-87

زهره اخوان مقدم؛ فاطمه خلجی


18. تجلی ادعیه قرآنی در مناجات خمسه عشر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-95


21. بررسی تحلیلی _ تطبیقی حکمت تکرار لفظی در سوره ی کافرون از نگاه فریقین

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-105

حسینعلی ترکمانی؛ محمد حسین موحدنیا