موضوعات = قرآن
تعداد مقالات: 10
1. ارزیابی جایگاه حقوقی زن در کنوانسیون های بین المللی بر اساس تفسیر تسنیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1399

خدیجه احمدی بیغش


2. بررسی تطبیقی داستان حضرت نوح «علیه السلام» از نظر قرآن کریم و کتاب مقدس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399

زهرا مطهری؛ ناصر شمس بخش


3. بررسی تطبیقی دیدگاه‌های مختلف درمورد واژه‌ی «بیّنه» با رویکرد معناشناسیِ مکتب بُن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

محمد دهقانی؛ علیرضا طبیبی؛ افسانه کوه رو؛ فاطمه دسترنج


4. بررسی تطبیقی آراء و نظریات آیت الله خویی، آیت الله معرفت و تئودور نولدکه پیرامون جمع قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

محمد بریهی بهمنشیری؛ سید حسام الدین حسینی


5. بررسی تطبیقی رسانه نوشتاری یا گفتاری بودن قرآن کریم و عهد عتیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

عیسی علیزاده منامن؛ سید حسن عاملی؛ علی غفاری؛ رامین محرمی


7. مطالعه تطبیقی آرای امام خمینی و آیت‌الله جوادی آملی در تمایز یا همسانی «نفس» و «روح»

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-56

زهره اخوان مقدم؛ عاطفه ایزدپناهی


8. بررسی و نقد دیدگاه آبراهام مزلو در مورد خودشکوفایی با تاکید بر منابع اسلامی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 57-78

سید محمد حسین میری؛ فضل الله خادمی افضل


9. بررسی تطبیقی قرآن و تورات در نقل قصه حضرت یوسف(ع) از چاه تا رهائی از زندان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 79-100

زهره نریمانی؛ جعفر فیروزمندی بندپی


10. بررسی تطبیقی اشتغال زنان بر مبنای آیات قرآن با تأکید بر آرای آیه‌الله جوادی آملی و سیّد قطب

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-130

زهرا دیانی دردشتی؛ سیده فاطمه حسینی میر صفی