موضوعات = قرآن
تعداد مقالات: 10
1. بررسی تطبیقی رسانه نوشتاری یا گفتاری بودن قرآن کریم و عهد عتیق

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-30

عیسی علیزاده منامن؛ سید حسن عاملی؛ علی غفاری؛ رامین محرمی


2. بررسی تطبیقی دیدگاه‌های مختلف درمورد واژه‌ی «بیّنه» با رویکرد معناشناسیِ مکتب بُن

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-50

محمد دهقانی؛ علیرضا طبیبی؛ افسانه کوه رو؛ فاطمه دسترنج


4. بررسی تطبیقی داستان حضرت نوح «علیه السلام» از نظر قرآن کریم و کتاب مقدس

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1398، صفحه 69-90

زهرا مطهری؛ ناصر شمس بخش


5. بررسی تطبیقی آراء و نظریات آیت الله خویی، آیت الله معرفت و تئودور نولدکه پیرامون جمع قرآن کریم

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-145

محمد بریهی بهمنشیری؛ سید حسام الدین حسینی


7. مطالعه تطبیقی آرای امام خمینی و آیت‌الله جوادی آملی در تمایز یا همسانی «نفس» و «روح»

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-56

زهره اخوان مقدم؛ عاطفه ایزدپناهی


8. بررسی و نقد دیدگاه آبراهام مزلو در مورد خودشکوفایی با تاکید بر منابع اسلامی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 57-78

سید محمد حسین میری؛ فضل الله خادمی افضل


9. بررسی تطبیقی قرآن و تورات در نقل قصه حضرت یوسف(ع) از چاه تا رهائی از زندان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 79-100

زهره نریمانی؛ جعفر فیروزمندی بندپی


10. بررسی تطبیقی اشتغال زنان بر مبنای آیات قرآن با تأکید بر آرای آیه‌الله جوادی آملی و سیّد قطب

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-130

زهرا دیانی دردشتی؛ سیده فاطمه حسینی میر صفی