کلیدواژه‌ها = المیزان
تعداد مقالات: 6
4. بررسی تطبیقی مشروعیت قدرت، در تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-60

ابوطالب آدینه وند؛ خلیل پروینی