کلیدواژه‌ها = المیزان
تعداد مقالات: 5
5. بررسی تطبیقی مشروعیت قدرت، در تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-60

ابوطالب آدینه وند؛ خلیل پروینی