کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تطبیقی_ تحلیلی شخصیت پردازی حضرت یعقوب ( ع) در قرآن و عهدین

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1398، صفحه 91-122

فاطمه کاظم زاده؛ فائزه اسدی


2. بررسی تطبیقی قرآن و تورات در نقل قصه حضرت یوسف(ع) از چاه تا رهائی از زندان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 79-100

زهره نریمانی؛ جعفر فیروزمندی بندپی


3. بررسی انتقادی الوهیت پنداری مسیح از منظر قرآن و عقل

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-54

علی اصغر فیضی پور


4. بررسی تطبیقی حرمت نوشیدن شراب در قرآن کریم و عهدین

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-81

روشنک کاظمی مقدم؛ داود کمیجانی


5. بررسی تطبیقی کاربرد و مفاهیم واژه عهد در قرآن و عهدین

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-122

محمد علی همتی؛ احمد جعفری؛ جواد جهانی