کلیدواژه‌ها = عقل
نقش عقل در تفسیر آیات شفاعت از منظر آیت‌الله جوادی آملی و رشید رضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

اکرم سادات سیدی؛ سید محمد نقییب


بررسی انتقادی الوهیت پنداری مسیح از منظر قرآن و عقل

دوره 3، شماره 6، اسفند 1397، صفحه 29-54

علی اصغر فیضی پور