کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تبیین نسبت بین تقریر القرآن و تفقه جامع

دوره 6، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 134-151

سید محمد سیدی فرد؛ مجتبی زینی