کلیدواژه‌ها = تفسیر تطبیقی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی جایگاه دینی و اجتماعی پطرس و پولس در تفاسیر قرآن کریم

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 131-156

سید محمد اسماعیلی؛ زیبا بیاتی


2. بررسی تحلیلی _ تطبیقی حکمت تکرار لفظی در سوره ی کافرون از نگاه فریقین

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-105

حسینعلی ترکمانی؛ محمد حسین موحدنیا