کلیدواژه‌ها = تورات کریم
بررسی تطبیقی قرآن و تورات در نقل قصه حضرت یوسف(ع) از چاه تا رهائی از زندان

دوره 4، شماره 7، مرداد 1398، صفحه 79-100

زهره نریمانی؛ جعفر فیروزمندی بندپی