کلیدواژه‌ها = شراب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی حرمت نوشیدن شراب در قرآن کریم و عهدین

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-81

روشنک کاظمی مقدم؛ داود کمیجانی