کلیدواژه‌ها = جوادی آملی
حلیت ذبایح اهل کتاب از منظر تسنیم و المیزان (بر اساس آیه پنج سوره مائده)

دوره 7، شماره اول، آبان 1401، صفحه 10-29

سید محمود طیب حسینی؛ ام البنین احمدیان علی ابادی


ظرفیت‌شناسی دعا در دفع بلایای طبیعی از منظر آیت الله جوادی آملی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 79-93

مهدی اخلاصی؛ علیرضا مجدآرا


ویژگی‌های جامعه اخلاقی ایده آل از منظرآیت الله جوادی آملی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 43-63

محمد مهدی کریمی نیا؛ زهرا شمس؛ مجتبی انصاری مقدم