کلیدواژه‌ها = بررسی تطبیقی
بررسی تطبیقی اقسام توحید و مسئله رویت خدا ازمنظر علامه طباطبایی و شنقیطی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 9-27

زهره اخوان مقدم؛ سیدمجید نبوی؛ راضیه سعادتی


بررسی تطبیقی قرآن و تورات در نقل قصه حضرت یوسف(ع) از چاه تا رهائی از زندان

دوره 4، شماره 7، مرداد 1398، صفحه 79-100

زهره نریمانی؛ جعفر فیروزمندی بندپی