نویسنده = زهره اخوان مقدم
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تطبیقی آرای امام خمینی و آیت‌الله جوادی آملی در تمایز یا همسانی «نفس» و «روح»

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-56

زهره اخوان مقدم؛ عاطفه ایزدپناهی


2. مطالعه تطبیقی مباحث کار و اشتغال با آموزه‌های قرآن و حدیث

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-87

زهره اخوان مقدم؛ فاطمه خلجی